Zakres działań i kontakt
wstecz

Zakres działań i kontakt

Posiadamy sterowany cyfrowo, nowoczesny węzeł betoniarski z własnym laboratorium. Oferujemy beton w zakresie od B- 7,5 do B 50 lub inny na życzenie klienta.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologii produkcji, naszym Klientom dostarczamy beton najwyższej jakości. Beton oraz zaprawy realizujemy w oparciu o wysokiej klasy certyfikowane cementy, kruszywa oraz dodatki chemiczne posiadające znak CE. 

Dostarczamy beton m.in. dla takich firm jak: Budimex SA, Skanska SA, Bilfinger Berger Polska, Eiffage Polska Budownictwo S.A. czy  Eurovia Polska. W swoim zapleczu posiadamy również szeroko rozbudowany park maszynowy, który umożliwia transport betonu w miejsce wskazane przez klienta, jak  również jego bezpośredni rozładunek za pomocą pompy o wysokości 42 metrów.

W naszej bogatej ofercie posiadamy następujące rodzaje betonu:  

- beton towarowy zwykły - z zastosowaniem kruszyw naturalnych do wykonania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, wg normy PN w klasie od B-7,5 do B-50, wg Normy PN-EN  od C8/10 do C40/50,

- beton mostowo-drogowy - z zastosowaniem kruszyw granitowych, bazaltowych 2:8, 8:16 (spełniających dodatkowo  wymagania odnośnie pyłów, mrozoodporności, nasiąkliwości)
oraz cementów portlandzkich cem I 42,5 N-HSR/NA, odpowiednio dobranych składników chemicznych pozwalających na uzyskanie betonu wysokiej klasy zgodnego z wymaganiami norm PN-88/ B-06250, PN-EN 206-1:2003,

- beton hydrotechniczny - na bazie cementów huticzych cem III/A 32,5 N-LH-HSR/NA, cem III/A  42,5N-HSR/NA wykorzystywany m. in. do budowli oczyszczalni ścieków,

- beton posadzkowy - z zastosowaniem cementów portlandzkich I, wysokoskładnikowych
II i hutniczych III, oraz kruszyw naturalnych: żwirów, piasków jak i domieszek chemicznych,
które pozwalają na modyfikacje mieszanki betonowej.  Stosowany do wykonowyania posadzek
w obiektach przemysowych.

- beton  wodoszczelny - ze wskaźnikiem wodoszczelności dla klas C20/25 W6, C25/30 W8, C30/37 W8 zgodnie z normą PN-EN206-1:2003.

- beton ciężki - z zastosowaniem specjalnych kruszyw (barytowych, manganowych). Stosowany jako osłona przed promieniowaniem przy budowie centrów onkologicznych.

- stabilizacje - stosowane jako górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża gr. conajmniej 10 cm zgodnie z normą PN-S 96012:1997 - oraz podbudowa i ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 

Dodatkowo w okresach zimowych oferujemy mieszankę betonową z dodatkiem umożliwiającym wiązanie betonu przy ujemnych temperaturach.

 

 

Produkcja Betonu:
Krzysztof Pioch
GSM 601 787 135
tel/fax: (0 62) 764 95 15
k.pioch@antczak.pl

w górę