Kierownik budowy | Niechorze

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za: Zarządzanie budową zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przyjętą specyfikacją techniczną. Zarządzanie zespołem inżynierów, podwykonawcami. Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości oraz terminowości. Bieżąca współpraca z Project Managerem. Kontrola budżet projektu – prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji. Oferujemy: ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, możliwość rozwoju zawodowego. Wymagania: Doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy […]
Czytaj dalej

Inżynier budowy | Niechorze

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za: Koordynację prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy Przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót Opracowywanie obmiarów na podstawie projektu, Nadzorowanie wyboru podwykonawców Optymalizację kosztów projektu, kontrola kosztów Powadzenie uzgodnień z podwykonawcami i dostawcami Przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie Współudział w procesie odbiorów prac. Oferujemy: ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, możliwość […]
Czytaj dalej