Hala sortowni w ZUOK Orli Staw z pozwoleniem na użytkowanie

FB Antczak zakończyła prace związane z budową nowej hali sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych. Inwestorem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Zrealizowana przez FB Antczak inwestycja polegała na rozbudowie istniejącej hali sortowni o nową halę o powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. i wysokości w świetle 15 m, a także budowie dwóch wiat magazynowych o powierzchni ponad 1 tys. m kw., powierzchni służących komunikacji oraz obiektów małej architektury. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w terminie zgodnym z harmonogramem. Wartość kontraktu wyniosła 12,7 mln zł brutto.

Inwestycja jest elementem szerszego projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Jego całkowita wartość wynosi 117,2 mln zł netto. Inwestycję realizuje Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który skupia 23 miasta i gminy z województwa wielkopolskiego i łódzkiego, zamieszkane łącznie przez około 320 tys. osób. Celem projektu jest istotna poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych, a także wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w tym zakresie.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZUOK Orli Staw pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej, co wpisuje się w nowe światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi.

Powiązane wiadomości