Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, znajdziesz tu także informacje o możliwościach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Strona Antczak.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki

 

1. Jakie dane zbieramy

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zapisywane są logi systemowe (anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.)

Ponadto w celu otrzymania oferty, zawarcia umowy rezerwacyjnej, developerskiej oraz umowy notarialnej, świadczenia innych usług i realizacji dostaw zamówionych przez Klienta oraz w celu realizacji komunikacji związanej z realizacją oferty lub umowy na adres e-mail oraz nr telefonu, tj. przekazywania informacji dotyczących i związanych z realizacją oferty lub umowy zbieramy:

– Imię i nazwisko
– Miejsce zamieszkania
– Adres do korespondencji
– Pesel
– Numer telefonu
– Adres mailowy

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia i realizację zamówienia, podpisania umowy rezerwacyjnej,  developerskiej, umowy notarialnej oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą osoby do tego upoważnione przez Firmę Budowlaną Marek Antczak. W szczególnych przypadkach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– podmioty współpracujące z Firmą Budowlaną Marek Antczak na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów;
– firmy pocztowe i kurierskie w celu zapewnienia wymiany korespondencji;
– organy administracji samorządowej i państwowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
przysługuje Państwu:

– prawo do dostępu do sowich danych (Art. 15 RODO)
– prawo do uzasadnionego sprzeciwu przechowywania danych (Art. 21 RODO)
– prawo do poprawienia swoich danych (Art. 16 RODO)
– prawo do usunięcia swoich danych (Art. 17 RODO)
– prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO)

Kontaktując się pod nr tel.:+48 62 764 95 15
lub pod adresem mailowym sekretariat@antczak.pl

 

3. Monitoring

Na terenie prowadzonych prac budowlanych, w biurach oraz placówkach może znajdować się monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej dla Firmy usługi ochroniarskie, IT oraz firmie świadczącej usługę prawną jak i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Nagrania z kamery przechowywane są maksymalnie 90 dni (Dz. U. z 2018 roku Poz. 917 Art. 222 § 3) , a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.

 

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlana Marek Antczak  62-800 Kalisz ul. im.PrymasaS.Wyszyńskiego 2b tel./fax +48 62 764 95 15NIP: 618 000 56 10 REGON: 250526197

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: rodo@adalon.pl
Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera wyłącznie się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (Zgodnie z Art. 22 RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.