Polityka prywatności

W związku z treścią art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, znajdziesz tu także informacje o możliwościach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Strona Antczak.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki:

 

 1. Jakie dane zbieramy

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zapisywane są logi systemowe (anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.)

Ponadto w celu otrzymania oferty, zawarcia umowy rezerwacyjnej, developerskiej oraz umowy notarialnej, świadczenia innych usług i realizacji dostaw zamówionych przez Klienta oraz w celu realizacji komunikacji związanej z realizacją oferty lub umowy na adres e-mail oraz nr telefonu, tj. przekazywania informacji dotyczących i związanych z realizacją oferty lub umowy zbieramy:

 • Imię i nazwisko
 • Miejsce zamieszkania
 • Adres do korespondencji
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres mailowy

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia i realizację zamówienia, podpisania umowy rezerwacyjnej,  developerskiej, umowy notarialnej oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą osoby do tego upoważnione przez Firmę Budowlaną Marek Antczak. W szczególnych przypadkach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty współpracujące z Firmą Budowlaną Marek Antczak na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w firmie systemów informatycznych.;
 • firmy pocztowe i kurierskie w celu zapewnienia wymiany korespondencji;
 • organy administracji samorządowej i państwowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo do dostępu do sowich danych (Art. 15 RODO)
 • prawo do uzasadnionego sprzeciwu przechowywania danych (Art. 21 RODO)
 • prawo do poprawienia swoich danych (Art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia swoich danych (Art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO)

 

 1. Monitoring

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników), a także ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej na tym terenie.

Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej dla Firmy usługi ochroniarskie, IT, ubezpieczeniowej Administratora oraz firmie świadczącej usługę prawną jak i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.

Nagrania z kamery przechowywane są maksymalnie 30 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni albo do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w którym dowód stanowi zapis monitoringu wizyjnego.

 

 1. Administrator Danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlana Marek Antczak  62-800 Kalisz ul. im.Prymasa S.Wyszyńskiego 2b tel./fax +48 62 764 95 15 NIP: 618 000 56 10  REGON: 250526197

Można się z nami kontaktować pod nr tel.:+48 62 764 95 15 lub pod adresem mailowym sekretariat@antczak.pl

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) którym jest Krzysztof Pannert.
Można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@adalon.pl

 

 1. Informacje końcowe.

Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera wyłącznie się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (Zgodnie z Art. 22 RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej pod stronie.

FB ANTCZAK - 40 lat

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami